SELECT ident, naziv,IF( slika_1 IS NULL ,'/gfx/_box-images/ni_slike.jpg',slika_1) as slika_1,cena_pred_akcijo,cena FROM _produkti_aures WHERE kategorija ORDER BY cena LIMIT 9,9